Непрекъснатост на бизнеса

Mного повече от възстановяване след срив

Дейността може да бъде повлияна от редица събития

  • срив в електрозахранването

  • природни бедствия или прекъсване на инфраструктурата

  • дефектиране на оборудване

  • атаки върху сигурността като компютърни вируси и друг зловреден код

  • атаки за отказ от услуги (DoS)

  • загуба на критична информация

Събитията могат да прекъснат един или няколко бизнес процеса, да повлияят или дори да спрат дейността на цялата организация.
Да бъдеш подготвен е необходимост.

За предотвратяване на това се използва комплексен подход включващ предварително планиране и разработване на сценарии за осигуряване на непрекъснатостта на дейността (Business Continuity Management). Тази дейност е пряко свързана с възстановяването от бедствия и обхваща по-широк кръг задачи и активи.

Непрекъснатостта на дейността е много повече от възстановяване след срив. Тя означава идентифициране на зависимостите и даване на възможност на бизнеса да продължи да функционира.

 

Съвместно с клиента изготвяме стратегия за непрекъснатост на дейността

 

Адекватността на плановете се проверява според честотата, определена от клиента

Партньори