Friday, 23 Jun 2017
Начало Video Surveilance

Contact Us

Phone:+359(2)4224096

E-mail:info@stemil.eu

Partner Company
GSL Consult Ltd
HELDY - Счетоводно обслужване
Video Surveilance
http%3A%2F%2Fstemil.eu%2Fen%2Fvideo-surveilance.html
 

 

С цел подобряване на работния процес и осигуряване на проследимост на процесите чрез обективни доказателства предлагаме широк спектър от решения за видеонаблюдение.

■ наблюдение на външен периметър - входове, товарни рампи, огради, дворове

Boobs камери с нощно виждане или осветление

■ наблюдение на вътрешен периметър - коридори, работни помещения, сървърни помещения, важни точки

nude celebrities дистанционно наблюдение през Интернет

celebrity porn tapes възможност за стационарни или моторизирани камери, задвижвани дистанционно

cartoon porn съхранение на записите за определено време според конкретните нужди

 

Видеонаблюдението celebrity sextapes е система тясно свързана със системите за охрана и контрол на достъпа. Чрез нея клиентите ни могат да контролират складове, строителни обекти, паркинги, сгради, офиси, входове на блокове и къщи, банки, училища, университети, а така също и открити рискови площи.

Системата 3d hentai може да бъде интегрирана със софтуер за анализ на обекти (графика, звук и т.н.). По този начин може да се изгради команден център с интегрирано наблюдение на видео, аудио, телефони и други устройства.

Системата celebrity news може да се ползва от множество потребители, които да наблюдават и управляват множество обекти. Същата събира и съхранява обективни данни за последващи разследвания. Разработени са варианти за различни видове клиенти - летища, пристанища, публични места, правителствени организации, университети и т.н.