Friday, 23 Jun 2017
Начало Video Conference
Video Conference
http%3A%2F%2Fstemil.eu%2Fen%2Fvideo-conference.html
 

teleconference


Видеоконференциите с висока резолюция осигуряват връзка между хората, която повтаря усещането за среща на живо. Предлагаме различни типове решения в зависимост от нуждите и предпочитанията на клиента: персонални системи, системи за зали, телепрезънс решения.

 

Оптимизирането на разходите и възвръщаемостта на инвестициите доказват, че това е новата смислена и необходима форма на комуникация.

 

 

 

Изследванията показват, че при телефонен разговор се получава едва около 10% от предаваната информация. Ако комбинираме телефона с факс, ще постигнем около 25%, а когато имаме възможност да следим и мимиката и жестовете на събеседника, какъвто е случаят при видеоконферентната връзка, коефициентът на полезно действие се качва до 60%.

Какво celebrity sextapes ни дава една видеоконферентна система с висока резолюция

• По-малко похарчени пари (спестени от командировки, хотели, разходи по транспорт).

• Усещане за реално присъствие, без да е необходимо пътуване

celebrity nudes По-сплотен и по-добре сработен екип, колкото е по-високо нивото на комуникация, толкова е по-възможно да е добър екипът, а нямаме възможност за ежедневни живи срещи с целия екип разпръснат по „картата”.

• Детайлен, ясен и чист звук

• Възможност за конференция с групи участници

celebrity gossip Подобряване производителността на труда, чрез чести, периодични срещи с мениджмънта и възможностите за обсъждане на проекти с колегите, с отделите от другите офиси.

gay cartoon porn Възможност за дистанционен подбор и обучение на персонала

naked celebrities По-малко загубено време в път

• Повече свободно време• (по-малко дни в командировка, далеч от дома)

free porn EKO ПОЛЗИ – намалени емисии и др.