Friday, 23 Jun 2017
Начало Electronic School-bell
Electronic School-bell
http%3A%2F%2Fstemil.eu%2Fen%2Felectronic-school-bell.html
 
В голяма част от училищата липсват автоматични звънци и звънците се задействат ръчно от служител. Това създава предпоставки за неточности и пропуски.

Предлагаме два варианта на изпълнение на електронен звънец – чрез автоматичен електронен таймер и софтуерен музикален звънец

1.Звънец с автоматичен електронен таймер

Използваното Shemale Porn устройство задейства съществуващите звънци по предварително въведена програма - времената на задействане както и тяхната продължителност. Програмата се съхранява на преносима памет, което позволява записването на неограничен брой конфигурации на часовете. Смяната им е изключително лесна – чрез зареждане на друга карта памет.

Устройството celebrity porn fakes позволява запаметяването на достатъчен брой часове за поддържане на първа и втора смяна. Програмирането на включването на звънците става за период от една седмица (понеделник до неделя). Промяната на зимно/лятно часово време става автоматично. При отпадане на мрежовото захранване таймерът запазва настройките си.

Елементите celebrity sextapes на системата са защитени от неправомерен достъп в метално табло при спазване на изискванията за безопасност.

2.Софтуерен музикален звънец

Този cartoon porn вариант на звънец използва компютърна конфигурация, на която се стартира софтуер, който стартира предварително зададени мелодии за първи, втори звънец и край на часа. Тези мелодии могат да бъдат заредени от твърдия диск или преносим носител като компакт-диск или флаш памет.

Има celebrity porn възможност за възпроизвеждане на музикални клипове по време на междучасията.

Програмата naked celebs се въвежда с продължителност една седмица като може да е различна за всеки ден.

Този hentai porn вариант на звънец изисква в сградата да има изградена аудио система във всички помещения, в които трябва да се чуват звънците.