Friday, 23 Jun 2017
Начало Computer Support
Computer Support
http%3A%2F%2Fstemil.eu%2Fen%2Fcomputer-support.html
 

За осигуряване на безпроблемно функциониране на оборудването, повишаване на ефективността и конкурентноспособността на нашите клиенти предлагаме редица услуги.

■ извършване на периодично архивиране на софтуера и работните файлове

■ профилактика на оборудването - компютри, периферия, мрежови устройства

■ поддръжка на сървъри и специализиран софтуер

■ мониторинг на инфраструктурата за осигуряване на правилното й функциониране и превенция на инциденти и загуба на данни

■ оптимизация на мрежата и ресурсите

■ въвеждане на политика за сигурност

naked celebrities контакт с доставчиците на ИТ продукти и услуги

■ планиране на капацитета и планиране на инвестициите

■ следене за съответствие на лицензи

■ осигуряване на персонал с необходимата квалификация в зависимост от нуждите

Ползи от поддръжката

Спестява пари

Предотвратяването на проблеми с компютрите ще Ви спести пари в дългосрочен план - няма да се налага да отделяте извънредни средства за ремонтни работи и не рискувате да останете без важни данни.

Спестява време

Въпреки, че се налага да се отделят няколко часа на месец за извършване на поддръжката, превантивната поддръжка ще Ви спести не само времето за отстраняване на извънредни проблеми, но и свързаните с това неприятности и възможна загуба на данни.

Предпазва от загуба на данни

За повечето хора, данните върху твърдия диск са по-важни от твърдия диск, върху който се съхраняват. Редовната поддръжка се грижи за защита на тези данни.

Улеснява работата

Поддръжката се грижи за непрекъсната оптимизация на работата на Вашия компютър и Ви дава възможност да получите най-доброто от системата си.


Предоставяната от нас поддръжка може да бъде както абонаментна така и на повикване.

Абонаментни планове

Икономичен

■ до 1 посещение на месец

■ до 1 спешo повикванe на месец

celebrity gossip отдалечени консултации по телефон и e-mail

■ до 24 часа време за реакция при повикване

Стандарен

■ до 4 посещеняе на месец

■ до 4 спешни повиквания на месец

naked celebs отдалечени консултации по телефон и e-mail

Asian Porn до 4 часа време за реакция при повикване

celebrity sextapes отдалечена администрация

cartoon porn videos процедури за архивиране

■ политики за сигурност

Ултра

■ до 8 посещения на месец

■ до 8 спешни повиквания на месец

■ отдалечени консултации по телефон и e-mail

free celeb sextapes до 4 часа време за реакция при повикване

■ отдалечена администрация

hentai porn процедури за архивиране

■ политики за сигурност

■ контакт с доставчиците на ИТ продукти и услуги

■ планиране на капацитета и инвестициите


По желание на клиента параметрите на абонаментните планове могат да бъдат променяни, за да отговорят в максимална степен на нуждите.

При необходимост може да бъде назначен наш техник на място, притежаващ всички необходими компетенции. По този начин клиентът не се грижи за неговата квалификация.