Friday, 23 Jun 2017
Начало Access Control

Contact Us

Phone:+359(2)4224096

E-mail:info@stemil.eu

Partner Company
GSL Consult Ltd
HELDY - Счетоводно обслужване
Access Control
http%3A%2F%2Fstemil.eu%2Fen%2Faccess-control.html
 

Автоматизирания celebrity sextapes контрол на достъпа премахва необходимостта от физически контрол на входовете и изходите на контролираните помещения, сгради, паркинги и др. Това се постига чрез предварителна оторизация на желаещото достъп лице.

За Celebrity Porn осигуряване на пропускателния режим в сградите и помещенията и автоматично отчитане на работното време предлагаме разнообразни решения.

toon porn софтуер за отчитане на работно време с множество функции

famous people централизирано управление на правата за достъп

hentai videos персонални идентификационни карти

celebrity porn movies контрол на достъпа на входа на сградата или до отделни помещения

nude celebrities разделяне на помещенията при наличие на различни зони за сигурност

■ функция за следене в кое помещения се намира дадения служител или посетител

Системите са подходящи за административни сгради, офиси, хотели, банки, университети, училища, сгради със специален режим на допуск и всяка друга сграда или помещение, което се нуждае от пропускателен режим.