Friday, 23 Jun 2017
Начало About us

Contact Us

Phone:+359(2)4224096

E-mail:info@stemil.eu

Partner Company
GSL Consult Ltd
HELDY - Счетоводно обслужване
Who are we
http%3A%2F%2Fstemil.eu%2Fen%2Fabout-us.html
 

ИСТОРИЯ

Фирмата е регистрирана през 2004 г. в гр.София под името МАГЕНТА-НЕТ ООД.

В периода 2004 - 2008 г. основната дейност беше съсредоточена в изграждането на далекосъобщителни мрежи за предоставяне на достъп до Интернет. Фирмата е регистрирана в Комисията за регулиране на съобщенията по Обща лицензия 217 за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея. По-късно като съдружник в един от най-големите доставчици на Интернет в София ПАУЪРНЕТ ООД (понастоящем ПАУЪРНЕТ ТЕЛЕКОМЮНИКЕЙШЪНС) се превърна в един от водещите интернет доставчици в София.

През celebrity gossip 2008 г. фирмата прекратява участието си в ПАУЪРНЕТ ООД и се преименува на СТЕМИЛ БГ ООД. Дейността се фокусира върху Информационните технологии и системите за сигурност.

От Teen Porn 01 октомври 2010 е внедрена интегрирана система за управление, покриваща изискванията на международните стандарти за качество ISO 9001:2008 и информационна сигурност ISO 27001:2005.

 

МИСИЯ

Ние celebrity sextapes се стремим да добавяме стойност към бизнес процесите на нашите клиенти и да им помагаме да достигат все по-високи цели, като се възползват напълно от потенциала на най-новите технологии.

Ние сме посветени на изучаването на системите за сигурност, информационните и комуникационни иновации и тяхното успешно прилагане за постигане на измерими резултати за всеки клиент.

 

НАСТОЯЩЕ

Благодарение на натрупания опит и високата квалификация на екипа ни, успяваме да насочим своите клиентите към избор на съвременни, гъвкави и функционални системи за техните нужди.

СТЕМИЛ БГ ООД е системен интегратор в областта на информационните технологии и системите за сигурност. Фирмата е партньор на едни от водещите доставчици на пазара на ИТ оборудване и софтуер:

■ Microsoft

anime hentai Cisco Systems

■ Novell

■ Netasq

toon porn Trend Micro

■ Panduit

■ Reichle & De-Massari

 

Разполагаме със сертифицирани специалисти в различните области на ИТ сигурността.

 

Нашите дейности включват:

■ ИТ Услуги и решения - Компютърна и мрежова поддръжка, Облачни услуги, Виртуализация, Системна интеграция, ИТ консултации ,Информационна сигурност, ИТ Аутсорсинг, Структурни кабелни системи, Софтуерни, хардуерни и мрежови решения, Видеоконферентни връзки

■ Системи за сигурност - Видеонаблюдение, Контрол на достъпа, Охрана-СОТ, Аварийно и евакуационно осветление, Пожароизвестяване


Предлагаме celebrity nudes професионални услуги за изграждане на системи на всички етапи от жизнения цикъл.

 

Натрупаният celebrity porn tube богат опит през годините, успешно завършените многобройни и разнообразни проекти и екипът от висококвалифицирани специалисти на фирмата са гаранция за качеството и надеждността на нашата работа.

Нашата мисия

Ние се стремим да добавяме стойност към бизнес процесите на нашите клиенти и да им помагаме да достигат все по-високи цели, като се възползват напълно от потенциала на най-новите технологии.

Ние naked celebs сме посветени на изучаването на системите за сигурност, информационните и комуникационни иновации и тяхното успешно прилагане за постигане на измерими резултати за всеки клиент.