About Us

Предоставяне на услуги и решения на изключително ниво за нашите клиенти.

СТЕМИЛ БГ да бъде предпочитан доставчик на ИТ услуги и решения в облака и за сигурността на информацията.

СТЕМИЛ БГ да осигурява ползи за бизнеса на своите клиенти съобразени с техните нужди и технологично развитие.

Доверие в отношенията със служители, клиенти и партньори.

Предоставяне на услуги и решения на изключително ниво за нашите клиенти.
Удовлетвореността на клиентите ни дава увереността и силата да се развиваме.

Our History

Our Certificates

Фирмени данни

СТЕМИЛ БГ ООД
ЕИК: 131248532
ДДС: BG131248532
Управител: Стефан Крайчев

АДРЕС ПО РЕГИСТРАЦИЯ:
_____________________________
ж.к. "Дружба 2", бл. 324, вх. А, ет. 3, ап. 9, София 1592

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
__________________________________
бул. "Ген. Едуард Тотлебен" 31, ет. 1, София 1606

БАНКОВИ СМЕТКИ:
_____________________
Банка: Unicredit Bulbank
IBAN: BG12UNCR70001522476643 - в лева
IBAN: BG62UNCR70001523118271 - в евро
BIC: UNCRBGSF

Към контакти

Partners Home