Friday, 23 Jun 2017
Начало

VoIP PBX


Решение за всички - както за големи организации с няколко офиса, така и за малки и средни фирми.

ZScaler - Web and Mail Protection

Сигурност като услуга (SaaS)

VPN to Customs Agency

Решение за спедитори

Thin ClientsИзползва се споделяне на един или няколко компютъра, работещи под Microsoft Windows. За всеки терминал се дефинира отделен потребителски акаунт. Тези акаунти си поделят ресурсите на компютъра, включително и инсталираните приложения. Споделянето се извършва от операционната система. Техническите характеристики на конфигурацията са съобразени за бъдещо развитие, като например използване на Microsoft Windows 7.   Технически характеристики Видео 640x480, 800x600, 1024x768 (60 or 75 Hz), 1280x1024 (~63 Hz) и 1440x900 (60Hz). Поддръжка на 16 и 24 битов цвят. USB Поддържа USB 1.1 flash memory devices –(USB функцията може да бъде забранена) Аудио Стандартен микрофонен вход и стерео изход Връзка към споделения компютър 100 Mb/s Ethernet локална мрежа Брой потребители Максимално 30 + 1 на споделения компютър Външен вид Закрепване
  Препоръчително е връзката между мрежовия комутатор(switch) на класната стая и споделения компютър да е 1Gbps за избягване на претоварването на мрежата и забавяне при едновременната работа на всички терминали.   Предимства ■ Улеснено управление - инсталираните програми и работни файлове се намират на сървъра ■ Лесно добавяне на ресурси – надгражда се единствено сървъра ■ При нужда от подмяна на компютрите се подменя само сървъра, а се ползват същите терминали ■ При повреда в сървъра целия кабинет не може да се ползва Недостатъци ■ При повреда в сървъра целия кабинет не може да се ползва

IT Asset Management

Колко време Ви отнема да инвентаризирате ИТ активите? Било ли е необходимо бързо да видите какво е състоянието в момента?

Има лесен начин да го направите...  

Mail Security

Разработва се...  

Unified Threat Management (UTM)

There are no translations available.
Antivirus for Home & Home Office

Trend Micro Titanium™ 2011

Революционно решение за сигурност на дома и малкия бизнес

Antivirus for SMB

Trend Micro™ Worry-Free™ Business Security - С ъсредоточете се върху бизнеса си, не върху сигурността в Интернет

Data Storage

Разработва се...

Classroom Management Software

Софтуерът за управление на класни стаи е предназначен за компютърни зали с изградена локална мрежа и е специално проектиран за използване в процеса на обучение.

Характеристики ■ Класната стая е специално проектирана за лесно управление на няколко учебни компютри едновременно
■ Благодарение на скалируемата архитектура софтуерът е подходящ както за малки зали, така и за големи мрежи от стотици компютри
■ Не се изисква домейн или мрежов сървър. Работи както с жични, така и с безжични мрежи
■ Включва над 100 обучителни, контролни и наблюдателни функции вградени в приятен и лесен за работа интерфейс
■ Към настоящия момент може да бъде ползван на всички съвременни версии на Microsoft Windows, включително Windows Vista, Server 2008 и Windows 7
■ Различните версии поддържат както стандартни компютърни конфигурации, така и кабинети с тънки клиенти
Основни функции ■ Broadcast Desktop – извежда екрана на преподавателя върху учебните компютри
■ Remote Desktop – отдалечено наблюдение или управление на един или няколко компютъра
■ Quiz Player и Quiz Constructor – подготовка и администриране на тестове. Преглед на работата и резултатите в реално време
■ File Manager - изпращане и събиране на файлове до учебните компютри. Съхранение на файлове в зависимост от името на компютъра
■ Контрол на достъпа до Интернет
■ Създаване на групи от компютри
■ Заключване и отключване на учебните компютри за предотвратяване на разсейване на учениците
■ Възпроизвеждане на видео и аудио материали на един или няколко компютъра едновременно
■ Изпращане на различни текстови и графични съобщения
■ Управление на системни политики за достъп до папки и настройки
■ Управление на достъпа до инсталираните приложения. Възможност за забрана на програми, игри и т.н.
■ Speech Manager – възможност за разговор с няколко ученика едновременно
■ Получаване и управление на запитвания за помощ от ученици
Bbw Porn Контрол на принтерите
■ Използване на виртуална бяла дъска за споделяне на идеи и обяснения между учителя и учениците
■ Запис на обучителни клипове и последващо възпроизвеждане на учебните компютри
nude celebrities Дистанционно включване и изключване на компютрите
celebrity sextapes Операции по график
Системни изисквания Операционна система
Windows 7, Windows Server 2008, Windows VISTA, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2003 .NET Server, Windows 2000 Хардуер
Pentium famous people III-500 and higher, RAM: 32-128 MB, Conventional or wireless LAN 10 MBit/sec and higher

Electronic Bulletin Board

Изграждането се обуславя от необходимостта за прегледно и систематизирано предоставяне на информация на ученици, учители и посетители, съчетано с лесно актуализиране на информацията. Опитът от други училища сочи, че такова табло е изключително полезно и се приема добре. Информацията на него се определя от специфичните нужди на учебното заведение, като някои от общите части биват: отсъстващи учители; пренасочени занятия; резултати от изпити, състезания и други мероприятия; текущи новини; снимки от събития; съобщения от общ характер и др.

Системата се състои от компютър, широкоекранен телевизор и допълнителни елементи. Компютърът подава към телевизора информация, която може да бъде текст, снимки, схеми и др. създадени на произволен програмен продукт. Всяка промяна на информацията става активна в рамките на една до няколко минути.

Включена naked celebs е също и инсталация и настройка на софтуера и изработване на дизайн на шаблон за таблото по предоставен идеен проект, герб, мото и т.н.

Electronic School-bell

В голяма част от училищата липсват автоматични звънци и звънците се задействат ръчно от служител. Това създава предпоставки за неточности и пропуски.

Предлагаме celebrity porn fakes два варианта на изпълнение на електронен звънец – чрез автоматичен електронен таймер и софтуерен музикален звънец

1.Звънец cartoon porn с автоматичен електронен таймер

Използваното устройство задейства съществуващите звънци по предварително въведена програма - времената на задействане както и тяхната продължителност. Програмата се съхранява на преносима памет, което позволява записването на неограничен брой конфигурации на часовете. Смяната им е изключително лесна – чрез зареждане на друга карта памет.

Устройството hentai movies позволява запаметяването на достатъчен брой часове за поддържане на първа и втора смяна. Програмирането на включването на звънците става за период от една седмица (понеделник до неделя). Промяната на зимно/лятно часово време става автоматично. При отпадане на мрежовото захранване таймерът запазва настройките си.

Елементите на системата са защитени от неправомерен достъп в метално табло при спазване на изискванията за безопасност.

2.Софтуерен музикален звънец

Този вариант на звънец използва компютърна конфигурация, на която се стартира софтуер, който стартира предварително зададени мелодии за първи, втори звънец и край на часа. Тези мелодии могат да бъдат заредени от твърдия диск или преносим носител като компакт-диск или флаш памет.

Има възможност за възпроизвеждане на музикални клипове по време на междучасията.

Програмата се въвежда с продължителност една седмица като може да е различна за всеки ден.

Този вариант на звънец изисква в сградата да има изградена аудио система във всички помещения, в които трябва да се чуват звънците.

012345678910111213
SPECIAL OFFERS