Кариери

Свободни работни позиции

СТАРШИ СИСТЕМЕН АДМИНИСТРАТОР

Oпит като Системен Администратор; Опит с Microsoft и Linux базирани системи; Владеене на Английски език.

+

ОТГОВОРНОСТИ:

∙ Инсталиране, поддържане и обновяване на сървъри, SAN, NAS и софтуер;
∙ Архивиране и управление на сигурността на сървърната инфраструктура;
∙ Поддържане на виртуализирана платформа и на наетата инфраструктура от други доставчици;
∙ Администриране и конфигурация на UTM, защитни стени, рутери, суичове и други мрежови устройства;
∙ Създаване и поддържане на документация
∙ Комуникация с клиенти.

ИЗИСКВАНИЯ:

∙ Oпит като Системен Администратор;
∙ Опит с Linux базирани системи – инсталиране, конфигуриране, обновяване и наблюдение;
∙ Scripting, MySQL администрация и интегриране;
∙ Опит с Windows Server 2008/2012 - инсталиране, конфигуриране, обновяване и наблюдение;
∙ Active Directory, GPO, File Services, DNS, DHCP – инсталиране и конфигуриране MSSQL, администриране и интегриране.
∙ Опит в инсталиране, конфигуриране и поддръжка на Exchange Server 2013/2016
∙ Опис с VMware и Hyper-V виртуализация;
∙ Способност в откриването на конфигурационни грешки;
∙ Умения за оптимално решаване на проблеми;
∙ Владеене на Английски език.

ПРЕДИМСТВА:

∙ Сертификати – Microsoft, IBM, Cisco, HP
∙ Опит с конфигуриране и поддържане на клъстерни системи
∙ Опит в работата с VoIP системи
∙ Опит в инсталиране, конфигуриране и поддръжка на SharePoint, MS Dynamics CRM, както и на други продукти на Майкрософт
∙ Познания в SAN, NAS и лентови библиотеки;
∙ Познания в ITIL, ISO 20000:2011, ISO 27001:2013.

Партньори