Понеделник, 24 Юли 2017
Начало Връзка "Система – Система" към Агенция Митници
Връзка "Система – Система" към Агенция Митници
http%3A%2F%2Fstemil.eu%2Fbg%2Fvrazka-sistema-sistema-kam-agentsia-mitnitsi.html
 
ciscovpn2

Решение за спедитори

Обмен на EDI стандартни съобщения (електронен обмен на данни) с Агенция toon porn Митници съгласно "Наредба № 5 от 2006 г. за условията и реда за деклариране пред митническите органи по електронен път"

 

 

Само до 30.07.2011 на цена от 299лв без ДДС

Описание:

Решението изгражда описаната в Наредба 5 връзка от тип "система-система" между информационната система на декларатора и митническата информационна система. Връзката се осъществява посредством IPSec виртуална частна мрежа (VPN).

Компютърът за връзка с митническата информационна система може да бъде отделно от останалите компютри в локалната мрежа или да бъде свързан с тях. Това се определя от политиката по сигурност и е специфично решение на всеки клиент.

Настройките на рутера са такива, че единствено определените компютри да могат да виждат и да бъдат виждани от митническата информационна система.

 

vpn-21

Как протича инсталацията:

Подготовка

■ осигурете поне един работещ компютър с инсталиран системен и приложен софтуер

■ осигурете интернет достъп с отделен реален статичен IP адрес само за нуждите на връзката. За да проверите дали адресът Ви отговаря на изискванията, обърнете се към Вашия интернет доставчик. Интернет достъпът трябва да е активиран и тестван на компютъра, който ще се използва за връзка с Агенция Митници

■ убедете се, че ползвате Ethernet интерфейс за връзка към доставчика си на интернет

■ свържете се с нашия Отдел Маркетинг за подаване на заявка, определяне на "Лице за технически контакти" и допълнителни подробности. Имайте предвид, че инсталацията е дистанционна и не включва посещение на наш техник на място при Вас. В случай, че желаете такова, то трябва да бъде заявено и заплатено допълнително

celebrity sex tapes изпратете писмо до Агенция Митници съгласно тяхната инструкция. В писмото като "Лице за технически контакти" трябва да е указан наш служител, чиито координати ще получите от Отдел Маркетинг

Lesbian Porn определете служител, който ще указва съдействие в процеса на инсталация и отговаря за приемането на готовата връзка

■ препратете настройките на връзката, лицето за контакт от Ваша страна и настройките за достъп до Интернет на електронната ни поща. Ако имате отделен служител, отговарящ за технически въпроси, изпратете и неговите контакти

Инсталация

■ нашият технически отдел настройва рутера за достъп с настройките, предоставени от Агенция Митници и тези за достъп до Интернет

celeb gossip комплектът на рутера се изпраща с куриер за наша сметка до Ваш адрес

celebrity sextapes Вашият служител, който е отговорен за връзката, се свързва с нас за инструкции относно включването на кабелите в рутера

■ нашият технически отдел дистанционно извършва донастройка и запускане на тунела

■ работещият тунел се предава на Вашия служител заедно с паролите за достъп до рутера

 

Предложението включва:

hentai sex 1бр VPN рутер Cisco /комплект с 1бр мрежов кабел и захранващ адаптер, с едногодишна гаранция/, отговарящ на изискванията на Агенция Митници

■ инсталация и настройка на рутера

■ изграждане и тест на VPN тунела

■ точка за контакт с техническия център на Агенция Митници за времето на изграждането на тунела


Предложението не включва /може да се оферира допълнително/:

■ посещение на място за инсталация и настройка

■ инсталация и конфигурация на системен и/или приложен софтуер

celebrities sex videos ремонт на хардуера

■ мрежови кабели и/или изграждане на локална мрежа

nude celebs последваща поддръжка на системата