Понеделник, 24 Юли 2017
Начало VoIP телефонна централа
VoIP телефонна централа
http%3A%2F%2Fstemil.eu%2Fbg%2Fvoip-telefonna-tzentrala.html
 

asterisk-logo

Решение за всички - както за големи организации с няколко офиса, така и за малки и средни фирми.

Виртуалната IP (Internet Protocol) базирана телефонна централа PBX (Private branch exchange) е софтуерна телефонна централа, инсталирана върху сървър, свързан с интернет.

Използваната технология предполага висока степен на мобилност за потребителите, богат избор от допълнителни функции при значително намалени разходи за придобиване и експлоатация.

Основната функционалност е пренос на телефонни, видео и конферентни разговори през интернет. Централата може да взаимодейства с публичната телефонна мрежа Public Switched Telephone Network (PSTN) чрез инсталиране на интерфейсни платки или с GSM мрежата с използване на GSM гейтуей. По този начин може да се постигне намаляване на разходите чрез използване на линията с най-ниска цена за разговор с избрания телефонен номер.

 

 

voip-network

 

Поради факта, че централата е софтуерна, същата може да бъде инсталирана на Ваш сървър или виртуална машина. В случай, че се ползва интерфейсна платка за връзка със стационарна аналогова или цифрова линия, се налага използването на отделен физически сървър. Параметрите на сървъра зависят от редица параметри като броя едновременни разговори, брой на връзките с доставчици на телефонни услуги, записване на разговорите и др. Конкретната хардуерна конфигурация може да бъде калкулирана след уточнение на необходимите параметри и услуги, изисквани от централата.


Функционалност:

ЦЕНТРАЛА

Call recording

Conference center with virtual rooms

Voicemail

SIP and IAX support

Voicemail-to-Email functionality

Supported codecs: ADPCM, G.711 (A-Law & μ-Law), G.722, G.723.1 (pass through), G.726, G.728, G.729, GSM, iLBC (optional)

Flexible and configurable IVR

Support for analog interfaces as FXS/FXO (PSTN/POTS)

Voice synthesis support

Support for digital interfaces (E1/T1/J1) through PRI/BRI/R2 protocols

IP terminal batch configuration tool

Caller ID

Integrated echo canceller by software

Multiple trunk support

End Point Configurator

Incoming and outgoing routes with support for dial pattern matching

Support for video-phones

Support for follow-me

Hardware Milf Porn detection interface

Support for ring groups

Support celebrity sextapes for call queues

Support for paging and intercom

Web-based celebrity porn video operator panel

Support for time conditions

Call parking

Support for PIN sets

Call detail record (CDR) report

Direct Inward System Access (DISA)

Billing and consumption report

Callback support

Channel usage reports

Support for bluetooth interfaces through cell phones (chan_mobile)


 

ФАКС

Fax lesbian hentai server based on HylaFax

Fax to email customization

Fax visor with downloaded PDFs

Access control for fax clients

Fax to email application

Can be integrated with Winprint Hylafax

 

Телефонната централа, базирана на VoIP технология има допълнителни предимства в сравнена с класическите:

■ неограничен брой вътрешни номера

■ не се изисква допълнително окабеляване, а се ползва съществуващата компютърна мрежа

■ може да имате вътрешни номера и извън сградата, в която основно се помещавате – на отдалечени места, в магазини, в складове, при партньори, по домове и където и да било другаде при налична Интернет връзка

■ може да разполагате с международни номера от различни страни, така че вашите клиенти и партньори да телефонират на локални, а не на международни номера

■ може да извършвате международни обаждания през номера, които са локални за съответната страна

cartoon porn pics може да се обадите от мобилен телефон към локален за страната GSM гейтуей (по минималната тарифа на абонаментни планове за бизнес групи) и след това да наберете вътрешен номер или телефон в друга страна

■ където и да сте, може да разполагате с настроен на вашия лаптоп вътрешен номер към корпоративнната телефонна цетрала

■ VoIP телефонна централа може да бъде предварително настроена да извършва определени неща според часа и деня, например да насочва повикванията към кол-центъра в работни часове, а в неработни часове да ги посреща с поздравително съобщение или с интерактивен гласов отговор

■ внедряване на гласова поща и факс-към-имейл/имейл-към-факс

celebrity nudes записване, възпроизвеждане и търсене на извършени повиквания

■ статистики на повикванията

 

Телефонни апарати

Cisco SPA 303 3-Line IP Phone

Cisco SPA 303 3-Line IP Phone

Cisco SPA525G2 5-Line IP Phone

Cisco celebrity nude SPA525G2 5-Line IP Phone

Cisco WIP310 Wireless-G IP Phone

Cisco WIP310 Wireless-G IP Phone


Адаптери

Ако celebrity gossip имате аналогови телефонни апарати, то те също могат да се използват за връзка с VoIP централата като се инсталира специален адаптер за всеки един или два телефона.

 

pap2t

Cisco PAP2T Internet Phone Adapter with 2 VoIP Ports

Cisco PAP2T Internet Phone Adapter with 2 VoIP Ports