Петък, 23 Юни 2017
Начало Видеонаблюдение

Свържете се с нас

Тел: (02) 4224096

E-mail: info@stemil.eu

Partner Company
GSL Consult Ltd
HELDY - Счетоводно обслужване
Видеонаблюдение
http%3A%2F%2Fstemil.eu%2Fbg%2Fvideonablyudenie.html
 

 

С цел подобряване на работния процес и осигуряване на проследимост на процесите чрез обективни доказателства предлагаме широк спектър от решения за видеонаблюдение.

celeb sex tapes наблюдение на външен периметър - входове, товарни рампи, огради, дворове

Interracial Porn камери с нощно виждане или осветление

naked celebrities наблюдение на вътрешен периметър - коридори, работни помещения, сървърни помещения, важни точки

celeb news дистанционно наблюдение през Интернет

■ възможност за стационарни или моторизирани камери, задвижвани дистанционно

■ съхранение на записите за определено време според конкретните нужди

 

Видеонаблюдението celebrity porn fakes е система тясно свързана със системите за охрана и контрол на достъпа. Чрез нея клиентите ни могат да контролират складове, строителни обекти, паркинги, сгради, офиси, входове на блокове и къщи, банки, училища, университети, а така също и открити рискови площи.

Системата celebrity sextapes може да бъде интегрирана със софтуер за анализ на обекти (графика, звук и т.н.). По този начин може да се изгради команден център с интегрирано наблюдение на видео, аудио, телефони и други устройства.

Системата gay hentai може да се ползва от множество потребители, които да наблюдават и управляват множество обекти. Същата събира и съхранява обективни данни за последващи разследвания. Разработени са варианти за различни видове клиенти - летища, пристанища, публични места, правителствени организации, университети и т.н.