Понеделник, 24 Юли 2017
Начало Qure - оптимизация на Microsoft SQL Server
Qure - оптимизация на free celeb sextapes Microsoft SQL Server
http%3A%2F%2Fstemil.eu%2Fbg%2Fqure-optimizatziya-na-microsoft-sql-server.html
 
qure-logo Qure – драстично увеличение на производителността на MS SQL Server

Какво е Qure?

Qure hentai videos за SQL Server е иновативно софтуерно решение, което автоматично анализира базата данни и генерира препоръки за оптимизация на производителността.

Чрез използване на офлайн копие на производствената база данни, Qure анализира множество аспекти на базата данни и генерира препоръки, включително и корегиращи скриптове за оптимизация на производителността.

Qure превръща изкуството на оптимизация на база данни в ясна автоматична процедура.

 

Какво прави Qure високо ефективен?

■ Qure анализира данните от различни аспекти, като има предвид ефекта на всяка препоръка върху всички аспекти на работата на базата данни

■ Qure автоматично осигурява точно измерими и проверени препоръки

■ Qure осигурява изпълними скриптове за повечето препоръки и дава възможност за незабавното им прилагане

■ Qure използва напреднали, патентовани алгоритми за изкуствен интелект с несравнима ефективност

 

Как Qure оптимизира базата данни?

1. Smart индексиране

Qure препоръчва създаване, премахване и промяна на индекса за най-добра производителност

Qure оценява всички възможни показатели за заявката и след това използва евристични методи за да комбинира индексите на всички заявки за да гарантира че:

■ излишните индекси са елиминирани

■ индексите имат най-голямо влияние върху производителността на колкото се може повече заявки

■ създаването и изтриването на индекси създава значителен ефект върху производителността на цялата база данни

 

2. Оптимизиране на синтаксиса на заявките

Qure оценява множество параметри за всяка заявка и генерира точни препоръки за пренаписване за наявките включително и корегиращи скриптове

Пример за пренаписване на заявка
Заявката извлича всички поръчки през 1997 година и използва функцията YEAR, което води до неефективно използване на индексите.

SELECT *

FROM Orders cartoon porn pics AS o

WHERE YEAR(OrderDate) = 1997

Заявката може да бъде променена без използване на функцията YEAR, което може да доведе до по-ефективно търсене по индекс. В този случай Qure предлага следния алтернативен синтаксис.

SELECT *

FROM Orders AS o

WHERE OrderDate >= ('1997-01-01T00:00:00')

AND

OrderDate < ('1998-01-01T00:00:00')

 

3. Schema Optimization

Qure Milf Porn evaluates the scehma structure and can recommends changing column data-types, adding or removing constraints and correcting potential design anomalies.

Qure performs a comprehensive statistical analysis of the data and its usage patterns and may suggest modifying the schema to enhance performance.

 

4. Допълнителни оптимизации

Различни препоръки за настройка на производителността, които могат да имат голям ефект върху производителността

Например:

■ нарушения на добрите практики за кода

celebrity sextapes оптимизация на поддръжката

naked celebs потенциално грешни заявки

■ настройки на базата данни и сървъра

 

Какво прави Qure уникален?

■ Изключително лесно се инсталира и използва

■ Напълно автоматично генериране на анализ и препоръки

latest celebrity news Използване на алгоритми от областта на изкуствения интелект за генериране на детайлни и конкретни ефективни препоръки; холистичен подход

celebrity porn Функционалност за автоматично съпоставяне към еталонни стойности с цел пълно измерване ефективността на препоръките

■ Значително подобрение на експлоатационните параметри в рамките на часове

■ Не се изисква инсталация върху продукционните сървъри

■ Изчерпателен, подробен, интерактивен отчет с препоръки