Петък, 23 Юни 2017
Начало Облачни услуги
Облачни услуги
http%3A%2F%2Fstemil.eu%2Fbg%2Foblachni-uslugi.html
 

С цел да отговорим на непрекъснато изменящите се условия и изисквания към използваните бизнес приложения сме разработили решение за ползване на инфраструктура като услуга (IaaS) и софтуер като услуга (SaaS).

■ услугата се ползва през Интернет - директно или през виртуална частна мрежа (VPN)

■ решението се изготвя да отговаря максимално на специфичните нужди на клиента

■ можете да наемете сървър и да инсталирате Ваш софтуер или да ползвате софтуер под наем

■ лесно и бързо увеличаване и намаляване на използваните ресурси

■ осигуряваме квалифицирана поддръжка, администрация и архивиране

■ възможно е мигриране на съществуващи Ваши сървъри към наши наети такива като се запазват софтуера и настройките му

celebrity porn tapes поддръжка 9х5

 

Цената за услугата се определя на база комплекс от показатели, специфични за всеки клиент като ние се стремим да постигнем най-добрата цена за всеки конкретен случай.

 

Въпреки намаляването на цената на твърдите дискове масивите за съхранение на данни са инвестиция, която не винаги е оправдана. Нашето предложение включва ползване на дисково пространство според Вашите конкретни нужди.

■ услугата се ползва през Интернет - директно или през виртуална частна мрежа (VPN)

■ може да се ползва за съхранение на работни файлове или архивиране на сървъри, наети при нас или машини, намиращи се във Ваши офиси, производствени бази и т.н

hentai videos данните са защитени от загуба чрез използване на RAID масив

■ лесно и бързо увеличаване и намаляване на използваните ресурси

■ поддръжка 9х5

 

Благодарение nude celebs на внедрената интегрирана система за качеството и информационна сигурност ние гарантираме целостта и сигурността на данните на клиента.

Ползи

■ оптимизация на разходите и бизнес процесите

celebrity news не се налага инвестиция в оборудване и неговата поддръжка

■ спестяване на разходи от грешно или неподходящо закупен хардуер

■ ползва се единствено необходимото като хардуер и софтуер

Big Ass Porn по-висока възвръщаемост на инвестицията

■ подобрена производителност и надеждност на приложенията

■ необходим е по-малко персонал; не са нужни квалифицирани ИТ специалисти - спестяване на разходите по тяхната издръжка

cartoon porn videos редовно обновяване

■ спестяване на разходи за хардуер, софтуер, upgrade, електроенергия, климатична инсталация, инфраструктура, охрана

celebrity sextapes цената за придобиване е изключително ниска - заплаща се единствено абонаментна такса

■ достъп до ресурса си 24х7х365

celebrity porn осигурена конфиденциалност, цялостност, наличност, лоялност и коректност

■ безплатна консултация за необходимия ресурс