Петък, 23 Юни 2017
Начало Компютърна поддръжка
Компютърна поддръжка
http%3A%2F%2Fstemil.eu%2Fbg%2Fkompyutarna-poddrazhka.html
 

За осигуряване на безпроблемно функциониране на оборудването, повишаване на ефективността и конкурентноспособността на нашите клиенти предлагаме редица услуги.

■ извършване на периодично архивиране на софтуера и работните файлове

■ профилактика на оборудването - компютри, периферия, мрежови устройства

■ поддръжка на сървъри и специализиран софтуер

■ мониторинг на инфраструктурата за осигуряване на правилното й функциониране и превенция на инциденти и загуба на данни

hentai sex оптимизация на мрежата и ресурсите

■ въвеждане на политика за сигурност

celeb news контакт с доставчиците на ИТ продукти и услуги

■ планиране на капацитета и планиране на инвестициите

■ следене за съответствие на лицензи

■ осигуряване на персонал с необходимата квалификация в зависимост от нуждите

Ползи от поддръжката

Спестява пари

Предотвратяването на проблеми с компютрите ще Ви спести пари в дългосрочен план - няма да се налага да отделяте извънредни средства за ремонтни работи и не рискувате да останете без важни данни.

Спестява време

Въпреки, че се налага да се отделят няколко часа на месец за извършване на поддръжката, превантивната поддръжка ще Ви спести не само времето за отстраняване на извънредни проблеми, но и свързаните с това неприятности и възможна загуба на данни.

Предпазва от загуба на данни

За повечето хора, данните върху твърдия диск са по-важни от твърдия диск, върху който се съхраняват. Редовната поддръжка се грижи за защита на тези данни.

Улеснява работата

Поддръжката naked celebs се грижи за непрекъсната оптимизация на работата на Вашия компютър и Ви дава възможност да получите най-доброто от системата си.


Предоставяната от нас поддръжка може да бъде както абонаментна така и на повикване.

Абонаментни планове

Икономичен

■ до 1 посещение на месец

■ до 1 спешo повикванe на месец

celebrity porn отдалечени консултации по телефон и e-mail

■ до 24 часа време за реакция при повикване

Стандарен

■ до 4 посещеняе на месец

■ до 4 спешни повиквания на месец

■ отдалечени консултации по телефон и e-mail

cartoon porn comics до 4 часа време за реакция при повикване

Porn Stars отдалечена администрация

■ процедури за архивиране

celebrity porn tube политики за сигурност

Ултра

■ до 8 посещения на месец

■ до 8 спешни повиквания на месец

■ отдалечени консултации по телефон и e-mail

■ до 4 часа време за реакция при повикване

■ отдалечена администрация

■ процедури за архивиране

celebrity sextapes политики за сигурност

■ контакт с доставчиците на ИТ продукти и услуги

■ планиране на капацитета и инвестициите


По желание на клиента параметрите на абонаментните планове могат да бъдат променяни, за да отговорят в максимална степен на нуждите.

При необходимост може да бъде назначен наш техник на място, притежаващ всички необходими компетенции. По този начин клиентът не се грижи за неговата квалификация.