Петък, 23 Юни 2017
Начало Аварийно и евакуационно осветление

Свържете се с нас

Тел: (02) 4224096

E-mail: info@stemil.eu

Partner Company
GSL Consult Ltd
HELDY - Счетоводно обслужване
Аварийно и евакуационно осветление
http%3A%2F%2Fstemil.eu%2Fbg%2Favariino-i-evakuatzionno-osvetlenie.html
 
ligting

Аварийното cartoon porn videos и евакуационно осветление са важна и неделима част от общата осветителна инсталация на всяка съвременна сграда. Основните им функции са осигуряване на безпроблемната евакуация на работещия персонал в случай на авария в системата за централно електроснабдяване, пожар, природно бедствие и т.н.

 

Аварийното nude celebrities осветление – това е част от цялостната система за осветление, която продължава да работи в случай на авария (прекъсване или срив), отпадане на централното електрозахранване и основното осветление.

Най-общо celebrity sextapes можем да посочим две основни функции на този вид осветителна инсталация:

• Осигуряване на непрекъснато работно осветление – аварийно осветление;

nude celebrities Маркиране на изходите с цел евакуация на персонала и посетителите от сградата, при възникване на някакъв вид авария – пожар, наводнение, природно бедствие и т.н. – евакуационно осветление.

И celebrity porn tapes двете групи са задължителна част от осветителната инсталация на всяка производствена и/или административна сграда.

Захранването на аварийните осветителни тела се извършва чрез независими енергийни източници – акумулаторни станции или автономни батерии. Чрез тях се постига осветление в зоната на работното място или евакуационните изходи в продължение на 1-3 часа.

Изграждането gay hentai на системите за аварийно и евакуационно осветление от нас се извършва съгласно действащия стандарт БДС EN-1838, въвеждащ точни и ясни изисквания за вида, местонахождението, захранването и продължителността на светене на различните осветителни тела.

Използваните Celebrity Porn от нас осветителни тела и останалата апаратура отговарят на стандартите БДС EN 60598-2-22 и EN 60958-1.

Изборът hottest celebrities на вариант за изграждане се определя от различни фактори – предназначение, големина, състояние на сградата, брой на служителите и т.н. Новите европейски стандарти и норми въвеждат строги, но изключително необходими изисквания за видовете аварийни осветителни тела, техните минимални характеристики и точното им място за монтаж. Нашите специалисти могат да помогнат при избора на най-подходящата конфигурация.